Hybridní logaritmická pravítka

Addiátory Faber-Castell Na logaritmickém pravítku se nedá sčítat a odčítat. To byla asi základní premisa při tvorbě logaritmických pravítek s adiátorem. Vím, vy kdo ovládáte matematiku lépe než já, mě okřiknete. Ostatně i v části návodů popisuji, jak je možné na logáru sčítat. Ale není to žádná slast. Takže firma Faber-Castell se tento problém snažila vyřešit přidáním […]