Cirta I


Kruhová logaritmická pomůcka k vyčíslení tachymetrických rovnic, k výpočtu vodorovné vzdálenosti, převýšení a redukce vzdálenosti. Setinné dělení kruhu.

Cirta I (na obrázku v setinné úhlové míře) sloužila pro výpočet dvou tachymetrických rovnic z měřené šikmé délky (ve výřezu v otočném kruhu) a z měřeného zenitového úhlu (ve svislé rovině) na pravítku s indexem (ryskou). Výsledkem bylo převýšení a ve druhém nastavení zkrácení šikmé délky na vodorovnou, případně přímo vodorovná délka.

Základní plastová deska čtvercového tvaru se zaoblenými rohy má rozměry 26,5 × 26,5 cm a tloušťku 2mm s natištěnou logaritmickou stupnicí s hodnotami od 0 do 100 a blíže středu druhá stupnice s hodnotami od 0 do 1000, která se zobrazuje ve výřezu otočné kruhové desky průměru 22cm se stupnicemi v gradech (1 grad je roven 1/400 plného úhlu). Kurzor je průhledný s jedinou ryskou.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save