Logaritmická pravítka pro nevidomé

V Technickém muzeu v Brně mají dvě unikátní logaritmická pravítka pro nevidomé. První bylo vyrobeno pravděpodobně pod vedením pana Jiřího Ditricha ve Vývojovém a výrobním středisku pro slepecké výrobní pomůcky v Brně, a druhé vyrobil pan Václav Bejček s panem Ing. Ladislavem Novákem.

Plastové logaritmické pravítko pro nevidomé vyrobené pravděpodobně pod vedením pana Jiřího Ditricha ve Vývojovém a výrobním středisku pro slepecké výrobní pomůcky v Brně.

Logaritmické pravítko pro nevidomé vyrobené pravděpodobně pod vedením pana Jiřího Ditricha ve Vývojovém a výrobním středisku pro slepecké výrobní pomůcky v Brně.

S panem Bejčkem jsem telefonicky hovořil v lednu a březnu 2015 a obdržel jsem tyto informace:
Dřevěné logaritmické pravítko pro nevidomé vyrobil v letech 1970 až 1972 v té době již prakticky nevidomý pan Václav Bejček ve spolupráci s vidícím kamarádem panem Ing. Ladislavem Novákem v ubytovně ČKD v Praze (kde spolu v té době bydleli). S logaritmickým pravítkem se pan Bejček poprvé setkal v učňovské škole pro zdravotně postižené v Praze – Krči, a chtěl poskytnout tuto výpočetní pomůcku i nevidomým.

Vlastní dřevěné těleso pravítka mu vyrobili kolegové z ČKD Lokomotivka v Praze z vysušeného dřeva. Po přebroušení jej nalakovali. Technický fotograf, který měl tehdy provozovnu v ulici Na Příkopě v Praze 1, pro něj ofotografoval klasické logaritmické pravítko a 2,5 krát jej zvětšil na několik dlouhých negativů, které s panem Ing. Novákem pracovně upevnili na připravené dřevěné těleso pravítka. Pan Ing. Novák potom dle pokynů pana Bejčka postupně umisťoval do dřeva přes negativy na polovinu zkrácené krejčovské špendlíky (s kovovou hlavičkou), a následně je kladívkem zatloukal do dřeva. Tímto způsobem byly do dřevěného tělesa pravítka přeneseny všechny stupnice i číslice v Braillově písmu. Nakonec byly negativy z pravítka opatrně odstraněny. Celkem je v takto vyrobeném pravítku umístěno asi 4800 špendlíků. Běhoun pravítka byl vyroben celoplošně z plechu se zkosenými bočními hranami a sloužil k načítání hodnot na pravítku hmatem.

Dřevěné logaritmické pravítko pro nevidomé vyrobené panem Václavem Bejčkem a panem Ing. Ladislavem Novákem

Dřevěné logaritmické pravítko pro nevidomé vyrobené panem Václavem Bejčkem a panem Ing. Ladislavem Novákem.

Dle mého názoru bylo použito k ofotografování poměrně složitější logaritmické pravítko systému DARMSTADT s modulem 250 mm, které má (v tomto případě) nahoře stupnici mantis dekadických logaritmů (je to jediná lineární stupnice na logaritmickém pravítku). Ostatní stupnice jsou logaritmické, na šoupátku je i reciproká stupnice.

Domnívám se, že se pravděpodobně jedná o jediné ručně vyrobené logaritmické pravítko na světě, které bylo určeno pro nevidomé.

V USA bylo v roce 1942 patentováno logaritmické pravítko pro nevidomé (slide rule for the sightless). V padesátých letech bylo vyvinuto American Foundation for the Blind ve spolupráci s firmou Keuffel & Esser úpravou pravítka K&E 4081-3 slepecké logaritmické pravítko. Uvádí se, že modifikace byla vyráběna mezi lety 1952-1955, ale není známo, jaké množství jej bylo vyrobeno. Jeho ukázky se nacházejí například v National Museum of American History nebo v MIT Museum. Další vyráběné logaritmické pravítko, tentokrát kruhové, nese označení MAS 346 Slide Rule a k jeho výrobě byla použita gramofonová deska.

Zapsal: logpravitko@seznam.cz,
Praha  –  březen 2015, doplněno v září  2015.

Poznámky:

  • Telefonicky jsem dne 10.srpna 2015 získal od pana Bejčka souhlas s uveřejněním tohoto textu o výrobě jeho logaritmického pravítka pro nevidomé na www.logaro.cz
  • Fotografii dřevěného logaritmického pravítka pro nevidomé, které vyrobil pan Bejček ve spolupráci s panem Novákem poskytlo Technické muzeum v Brně
  • Fotografii plastového logaritmického pravítka pro nevidomé poskytlo také Technické muzeum v Brně. Chybí u něj běhoun a není známo, zda to byl jen prototyp, nebo zda jich bylo vyrobeno více

Save

Posted in Představení and tagged .