Logaritmická pravítka pro nevidomé

V Technickém muzeu v Brně mají dvě unikátní logaritmická pravítka pro nevidomé. První bylo vyrobeno podle návrhu pana Jiřího Ditricha v roce 1968 v Brně ve Vývojovém a výrobním středisku pro slepecké výrobní pomůcky KOMENIUM n. p., druhé vyrobil pan Václav Bejček s panem Ing. Ladislavem Novákem v letech 1970-1972 v Praze.

Logaritmické pravítko pro nevidomé od pana Ditricha je v muzeu vystaveno v expozici „Kultura nevidomých“. Má rozměry 550 × 88 mm, tl. cca 9 mm, modul 500 mm. Je vyrobeno ze dřeva, na jehož horním povrchu jsou uchyceny celuloidové pásky s logaritmickými stupnicemi vytvořenými Braillovým písmem. Dřevo je zespodu vyztužené podkladním plechem (viz detailní fotografie). Chybí u něj běhoun a není známo, zda to byl jen prototyp, nebo zda jich bylo vyrobeno více.

Vrchní strana logaritmického pravítka pana Ditricha pro nevidomé

Spodní strana logaritmického pravítka pana Ditricha pro nevidomé

Detailní fotografie logaritmického pravítka z boku

Detail vysunutého šoupátka logaritmického pravítka pana Ditricha

Druhé unikátní logaritmické pravítko pro nevidomé bylo ručně vyrobeno panem Bejčkem spolu s panem Ing. Novákem ze dřeva. Má rozměry 800 × 155 mm, tl. 30 mm, modul 700 mm, běhoun je plechový neprůhledný. Na zadní stěně pravítka, které je uloženo v depozitáři technického muzea (stav v roce 2018), je napsáno „Václav Bejček 1969“.

S panem Bejčkem jsem telefonicky hovořil v lednu a březnu 2015, a znovu v roce 2019. Obdržel jsem tyto informace:
S logaritmickým pravítkem se pan Bejček poprvé setkal v učňovské škole pro zdravotně postižené v Praze – Krči. V roce 1969 se zabýval myšlenkou, jak vyrobit tuto výpočetní pomůcku tak, aby ji mohli používat i nevidomí.  Nakonec toto unikátní dřevěné logaritmické pravítko pro nevidomé vyrobil v letech 1970 až 1972 v té době již prakticky nevidomý pan Václav Bejček ve spolupráci s vidícím kamarádem panem Ing. Ladislavem Novákem v ubytovně ČKD v Praze (kde spolu v té době bydleli). Vlastní dřevěné těleso pravítka mu vyrobili kolegové z ČKD Lokomotivka v Praze z vysušeného dřeva. Po přebroušení jej nalakovali. Technický fotograf, který měl tehdy provozovnu v ulici Na Příkopě v Praze 1, pro něj ofotografoval klasické logaritmické pravítko a 2,5 krát jej zvětšil na několik dlouhých negativů, které s panem Ing. Novákem pracovně upevnili na připravené dřevěné těleso pravítka. Pan Ing. Novák potom dle pokynů pana Bejčka postupně umisťoval do dřeva přes negativy na polovinu zkrácené krejčovské špendlíky (s kovovou hlavičkou), a následně je kladívkem zatloukal do dřeva. Tímto způsobem byly do dřevěného tělesa pravítka přeneseny všechny stupnice i číslice v Braillově písmu. Nakonec byly negativy z pravítka opatrně odstraněny. Celkem je v takto vyrobeném pravítku umístěno asi 4800 špendlíků. Běhoun pravítka byl vyroben celoplošně z plechu se zkosenými bočními hranami a sloužil k načítání hodnot na pravítku hmatem.

Vrchní strana dřevěného logaritmického pravítka pro nevidomé

Spodní strana dřevěného logaritmického pravítka pro nevidomé

Boční pohled na logaritmické pravítko

Detail logaritmického pravítka

Dle mého názoru bylo použito k ofotografování logaritmických stupnic poměrně složitější logaritmické pravítko systému DARMSTADT s modulem 250 mm, které má (v tomto případě) nahoře stupnici mantis dekadických logaritmů (je to jediná lineární stupnice na logaritmickém pravítku). Ostatní stupnice jsou logaritmické, na šoupátku je i reciproká stupnice.

Domnívám se, že se pravděpodobně jedná o jediné ručně vyrobené logaritmické pravítko na světě, které bylo určeno pro nevidomé.

V USA bylo v roce 1942 patentováno logaritmické pravítko pro nevidomé (slide rule for the sightless). V padesátých letech bylo vyvinuto American Foundation for the Blind ve spolupráci s firmou Keuffel & Esser úpravou pravítka K&E 4081-3 slepecké logaritmické pravítko. Uvádí se, že modifikace byla vyráběna mezi lety 1952-1955, ale není známo, jaké množství jej bylo vyrobeno. Jeho ukázky se nacházejí například v National Museum of American History nebo v MIT Museum. Další vyráběné logaritmické pravítko, tentokrát kruhové, nese označení MAS 346 Slide Rule a k jeho výrobě byla použita gramofonová deska.

Zapsal: logpravitko@seznam.cz,
Praha  –  březen 2015, doplněno v září  2015 a  v  dubnu 2018.

Poznámky:

  • Telefonicky jsem dne 10. srpna 2015 získal od pana Bejčka souhlas s uveřejněním tohoto textu o výrobě jeho logaritmického pravítka pro nevidomé na www.logaro.cz
  • Autorem fotografií obou logaritmických pravítek pro nevidomé je Karel Chaloupka, fotografování bylo umožněno 25. dubna 2018 v Národním technickém muzeu v Brně laskavostí vedoucí oddělení dokumentace slepecké historie paní Mgr. Elišky Hluší. 

Save

Posted in Představení and tagged .