Výrobci logaritmických pravítek v Československu

Pomozte nám, prosím, najít všechny výrobce logaritmických pravítek na území bývalé Československé republiky. Zatím známe jen výrobce z Čech, ale není vyloučeno, že se výrobou logaritmických pravítek zabýval i někdo na Slovensku. Pokud máte další informace o některých výrobcích logaritmických pravítek nebo logaritmických počítadel (kruhová logaritmická pravítka) u nás, prosíme o doplnění nebo opravení uvedených údajů.

1. Logarex

Logaritmická pravítka LOGAREX vyráběná stejnojmennou firmou LOGAREX z Českých Budějovic snad zná každý ze střední a starší generace, kdo s nimi přišel do styku ve škole nebo v zaměstnání. Závod LOGAREX se sídlem ve Dvořákově ulici č. 17 v Českých Budějovicích je vyráběl až do 31. 12. 1980. Byla to u nás po druhé světové válce bezkonkurenčně nejpoužívanější logaritmická pravítka. Firma LOGAREX byla založena k 1. 1. 1950 a po různých reorganizacích existuje dodnes. Máme však velmi málo informací o počátcích výroby pravítek LOGAREX. Firma LOGAREX vyráběla nejen klasická plastová logaritmická pravítka, ale v menším objemu i kruhová logaritmická počítadla. Jen školní logaritmické pravítko s modulem 250 mm bylo celodřevěné, stejně jako školní demonstrační logaritmické pravítko s modulem 1700 mm. Tato dřevěná pravítka ale vyráběl pobočný závod LOGAREX v Kardašově Řečici. Více o LOGAREXU naleznete v článku Historie LOGAREXu pohledem pamětníka.

logarex-29403-x

2. Fepur

fepur-02Plastová logaritmická pravítka FEPUR vyráběla brněnská firma Závod M. Ferebauer-Puffer, Stará 27, Brno. Snad nejznámějším jejím výrobkem bylo můstkové logaritmické pravítko pro geodety FEPUR 25 (s modulem 250 mm), jehož výrobu později převzal LOGAREX a (s malými úpravami) dodával pod názvem LOGAREX 27 603. Nemáme údaje o historii této firmy – a to ani o jejím založení, o jejím výrobním programu, ani o jejím ukončení. Pravděpodobně v roce 1965 byla tato firma zrušena a její výrobky (zejména FEPUR 25) i některé její technologie výroby převzal LOGAREX.

fepur-01

3. Kovalčík

Dřevěná logaritmická pravítka s celuloidovými stupnicemi (modul 250 mm) vyráběla asi od roku 1948 firma pana Bohuslava Kovalčíka se sídlem v Bezručově ulici č. 30 v Českém Těšíně. Okresním národním výborem v Českém Těšíně byla 4. prosince 1951 ustanovena nad touto soukromou firmou národní správa a národním správcem byl ustanoven LOGAREX, národní podnik v Českých Budějovicích. Ten firmu spravoval do 31. července 1952, od 1. srpna 1952 se národním správcem stává Sdružený komunální podnik v Českém Těšíně. Ze Sdruženého komunálního podniku se po 1. červenci 1953 stává Okresní průmyslový kombinát (OPK) v Českém Těšíně, sídlící na adrese Pražská 14, Český Těšín.  Konec výroby logaritmických pravítek v OPK není jasný, v jeho výkazech se v roce 1958 již logaritmická pravítka neobjevují. Existují však téměř identická logaritmická pravítka s označením ČS.PATENT ZÁKONEM CHRÁNĚNO, která mohla být vyráběna panem Kovalčíkem ještě před rokem 1948.

kovalcik-01
kovalcik-02
fysma

4. Fysma

Firma FYSMA vyrábějící vědecké a učební přístroje sídlila v Žitné ulici 25 v Praze. Zřídila ji Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) v roce 1935 a firma měla sídlo ve dvorním traktu budovy JČMF na uvedené adrese. V roce 1942 prodala JČMF polovinu firmy FYSMA panu Ing. Dohnálkovi, který ji potom řídil, a v roce 1946 mu prodala druhou polovinu. Firma FYSMA ukončila svoji činnost někdy počátkem padesátých let. Jsou známa dvě kovová logaritmická pravítka, která vyráběla:

  • Kapesní logaritmické pravítko FYSMA – PRAHA ČSR (modul 125 mm)
  • Kruhové logaritmické počítadlo FYSMA PRAHA ČSR (průměr 80 mm)

certix

5. Sfinx Štítkárna

Kovové kruhové logaritmické počítadlo CERTIX (průměr 79 mm) vyráběl národní podnik SFINX, závod 02-Štítkárna v Českých Budějovicích, Průmyslová ul. č. 13.

Tato pravítka byla obvykle dodávána jako reklamní s potiskem na zadní ploše.  Jedinou informaci o výrobě těchto počítadel CERTIX jsem obdržel od bývalého pracovníka firmy SFINX pana Václava H. (v důchodu), který mi po zaslání fotografie počítadla telefonicky potvrdil, že je opravdu u nich ve SFINXu v Českých Budějovicích vyráběli. Datum výroby si bohužel již nepamatoval.

6. Závody V. I. Lenina

skoda-plzen-02V Závodech V. I. Lenina v Plzni (dříve ŠKODA PLZEŇ, dnes ŠKODA, a. s.) se vyráběla logaritmická pravítka v počátku padesátých let dvacátého století. Informaci o tom lze získat v publikaci autora Václava Birnera (pracovníka Škodovky) „Počítání na logaritmickém pravítku“. V předmluvě uvedené knihy uvádí pan Birner: „Dříve jsme dováželi úkolářská pravítka značky FABER z Německa. Po osvobození jsme se pokusili o vlastní výrobu v plzeňských závodech V. I. Lenina. Potíže, které se vyskytly v počátku výroby, byly rychle překonány a dnes již vyrábíme dobrá logaritmická pravítka úkolářská i normální, a to nejen pro vlastní potřebu podniku, nýbrž pro celý sektor těžkého strojírenství i pro jiné národní podniky.“ Jsou známa dvě pravítka, a to:

  • Úkolářské logaritmické pravítko (modul 250 mm)
  • Klasické logaritmické pravítko (modul 250 mm)

Byla však vyvíjena i složitější logaritmická pravítka, ale zda byla vyráběna není známo. Od kdy do kdy se pravítka v Závodech V. I. Lenina vyráběla také není známo.  Konstrukční provedení úkolářského pravítka viz detailní fotografie.

skoda-plzen-01

7. Logaritmické pravítko značky Praha 16

Jedná se o atypické kovové logaritmické pravítko (modul 300 mm) pana Ing. Václava Tolara, profesora II. státní průmyslové školy v Praze XVI. Byla k němu v roce 1935 vydána stejnojmenná publikace. Není však známo kdo jej vyráběl, a období jeho výroby.

tolar-praha-xvi

8. Logaritmické pravítko betonářské prof. Riegera

Prof. Ing. Josef Rieger byl v roce 1917 jmenován řádným profesorem betonového stavitelství na české technice v Brně, za svého působení zde zastával dvakrát i funkci děkana. Patřil k průkopníkům železového betonu u nás. Zemřel v roce 1941 v Brně. V roce 1920 – po dvanácti letech práce – dokončil konstrukci speciálního betonářského logaritmického pravítka, jehož používání se rozšířilo i v zahraničí.

Na toto betonářské logaritmické pravítko vydal Patentový úřad Republiky Československé dne 5. února 1921 Patentový spis č. 6729a (přihlášeno bylo 31. 12. 1920). Je zde uvedeno: „Logharitmické pravítko betonářské jest pomůcka inženýrská, jež obsahuje v nejzhuštěnější formě vše, co potřebuje inženýr konstruktér ve stavitelství betonovém ku výpočtu konstrukcí namáhaných ohybem, tlakem, excentr. tlakem a smykem. Princip vynálezu spočívá v tom, že jsou tu ve formě logharitmických stupnic vyneseny určité funkce a stupnice tyto tak účelně sestaveny, že se s tímto speciálním pravítkem manipuluje obdobně jako obyčejným pravítkem logharitmickým.“

Toto pravítko má neobvyklý tvar – 319 × 78 mm, šoupátka jsou samostatná z obou stran a výměnná (celkem 4 ks) široká 58 mm. Je dřevěné s celuloidovými stupnicemi, s anglickým nápisem LOGARITMIC SLIDE RULE FOR CALCULATING, REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, SYSTÉM RIEGER BRNO, CZEKOSLOVAKIA, na druhé straně s podobným francouzským nápisem. Není známo, kdo jej vyráběl, žádná firma v tehdejším Československu takovou technologii nepoužívala. Pravděpodobně bylo vyráběno v zahraničí, možná ve Francii. Na českém návodu k pravítku je uvedeno: „Přístroj zaveden nařízením min.veř.prací ve všech Service des Ponts et Chausseés ve Francii.“ Pravítko  bylo patentováno v ČSR, ve Francii a v Belgii.

V publikaci SLIDE RULES, Their History, Models and Makers je však uvedeno: RIEGER (Germany), Address: Prof. J. Rieger, Germany.

system-rieger-01
system-rieger-02
system-rieger-05

9. Parametrické betonářské pravítko akademika Havelky

Prof. Ing. Dr. Karel Havelka se narodil v roce 1900 v Brně, a vystudoval VUT v Brně. Od roku 1940 působil jako mimořádný profesor na Stavební fakultě SVŠT v Bratislavě. Zkonstruoval a zdokonalil betonářské logaritmické pravítko profesora Riegera. Za to byl poctěn v roce 1948 cenou Slovenského národního povstání v oblasti technických věd. Pravítko bylo používáno zejména na Slovensku, jako výrobce je označen KOH-I-NOOR. Více informací naleznete v článku Betonářské pravítko akademika Havelky.

10. Firma  Č. Chlebek, Praha-Spořilov – pravítka z pertinaxu

Řada sběratelů má ve své sbírce kapesní logaritmická pravítka s modulem 150 mm vyrobená z pertinaxu hnědočervené barvy s nalepenými papírovými stupnicemi. Běhoun (jezdec) je z ohýbané slídy se čtyřmi ryskami. Pertinax je vlastně vrstvený papír vyztužený formaldehydovou pryskyřicí. Existuje však i identické kapesní pravítko se základnou z hliníkového plechu s nalepenými identickými prvky z pertinaxu. Pouzdra na pravítka jsou z papíru obšitá na stroji. K tomuto pravítku existuje i 16ti stránková brožurka s názvem Stručný návod k používání logaritmického pravítka se zvláštním zřetelem na samouky. Na zadní straně brožurky je uvedeno: Tento návod napsal a vydal Č. Chlebek, Praha –Spořilov v roce 1949. Uvedené kapesní logaritmické pravítko je v ní i nakresleno. Existuje v tomto provedení i klasické pravítko s modulem 250 mm, které má ale vlastní dřevěnou konstrukci která je nanýtovaná na pertinaxovou základní desku spolu se stupnicemi krytými průhledným celuloidem. Toto pravítko má na papírovém obalu nápis „Školní Universální“, a nalepený papír s vytištěnými pokyny v češtině. Uvedená logaritmická pravítka zasílala v roce 1949 firma pana Čeňka Chlebka na dobírku, a to kapesní za 150,- Kčs a dlouhé (uvádí se kancelářské) za 300,- Kčs. Domnívám se, že firma pana Chlebka by mohla být i výrobcem těchto pravítek. Pro srovnání – dřevěná pravítka B. Kovalčíka (modul 250 mm) s celuloidovými stupnicemi se ve stejné době, tedy ještě před měnovou reformou prodávala za 725 Kčs.

Kapesní logaritmické pravítko (modul 150 mm)
chlebek-01
chlebek-02
Školní logaritmické pravítko (modul 250 mm)
chlebek-03
chlebek-04
chlebek-05
emco

11. Mechanika Praha – kruhové počítadlo EMCO

Kruhové úkolářské a logaritmické počítadlo EMCO vyráběla MECHANIKA, výrobní družstvo mechaniků, závod 12, Praha VIII, Na Hrázi 11.

Jednalo se o hliníkové logaritmické počítadlo průměru 120 mm s dvěma pohyblivými kruhy a pohyblivou ručičkou. Bylo určeno k technologickým výpočtům (například ke stanovení řezné rychlosti) a bylo na něm možné provádět i běžné matematické výpočty – násobení, dělení, umocňování a odmocňování. Je na něm nápis EMCO a CZECHOSLOVAKIA.

Není známo období jeho výroby, ani zda toto družstvo vyrábělo jiná logaritmická počítadla.

12. Dřevoplast v Novém Jičíně (původně Tepora)

Původní družstvo TEPORA se později přejmenovalo na Lidové výrobní družstvo pro zpracování umělých hmot DŘEVOPLAST se sídlem v Novém Jičíně a vyrábělo kruhová logaritmická pravítka pro geodézii a kartografii. Výrobu zaváděl od konce roku 1955 už dříve zmiňovaný Bohuslav Kovalčík. Pravítka CIRTA I a CIRTA II se používala k vyčíslení tachymetrických rovnic, k výpočtu vodorovné vzdálenosti, převýšení a redukce vzdálenosti, kruhové logaritmické pomůcky CIRPOL I a CIRPOL II pro výpočet souřadnicových rozdílů polygonových pořadů. Uvedená pravítka se lišila dle setinného či šedesátinného dělení kruhu. Zda DŘEVOPLAST vyráběl i klasická logaritmická pravítka není známo.

Fotografii pomůcky Cirta I poskytl soukromý majitel.

13. Papírový kotouč – Svépomoc Praha

Jedná se o jednoduché papírové logaritmické pravítko – kruhové papírové logaritmické počítadlo, nazvané výrobcem PAPÍROVÝ KOTOUČ. Je vyrobeno z tužšího papíru (charakteru čtvrtky na kreslení), průměr 230 mm, s pohyblivým ukazovatelem z celuloidu s ryskou.  K němu je dodáno papírové pouzdro vel.  245 × 255 mm,  potištěné z obou stran českým návodem k použití. Na pouzdru je na čelní straně nápis: Logaritmický kotouč, zákonem chráněno, na zadní straně potom: Na skladě má „Svépomoc“, Praha II, Senovážné nám. 10. Lze na něm násobit, dělit, umocňovat, odmocňovat, a hledat mantisy logaritmů. Není znám rok výroby.

svepomoc-01

svepomoc-02

14. Pravítka firmy Viléma Kvasničky

Jedná se o speciální logaritmické PRAVÍTKO PRO KUBATURU DŘEVA. Jsou známa dvě provedení. Původní se skládalo ze dvou šoupátek vyrobených zřejmě z překližky, s papírovými stupnicemi krytými tenkou slídou. Šoupátka jsou uložena v papírovém pouzdře se stupnicemi, chráněném hrubší slídou. Pravítko je oboustranné.

kubatura-dreva-renz-02Pozdější konstrukce je celodřevěná se dvěma šoupátky bez běhounu, stupnice papírové, jednostranné a pochází asi z roku 1938.

Firma pana Kvasničky vyráběla rovněž velmi nezvyklé „dimensátory“ pro betonové konstrukce, které vycházely z konceptu německého chemika Wilhelma Michaelise. Nabízela také „tovární výrobu, výpočet a konstrukce všech systémů speciálních posuvných počítacích pravítek, diagramů, nomogramů a pomůcek…“.

Adresa firmy byla Poříč 14, Praha II.

kubatura-dreva-renz-01

15. Dřevěné logaritmické pravítko neznámého výrobce

Celodřevěné logaritmické pravítko (modul 250 mm) s papírovými nalepenými stupnicemi, běhoun kovový z pozinkovaného plechu se skleněnou výplní s jednou ryskou. Na zadní ploše pravítka je nalepená tabulka s vytištěným českým textem z oboru elektro a s vytištěným písmenkem „r“ v rámečku, pod kterým je číslo 242. Pravítko je uloženo do původní kartonové krabičky. Konstrukce tohoto pravítka je velmi podobná PRAVÍTKU PRO KUBATURU DŘEVA od firmy Viléma Kvasničky z Prahy.

neznamy-r242_01neznamy-r242_02neznamy-r242_03neznamy-r242_04

16. Logaritmické pravítko pro nevidomé

V Technickém muzeu v Brně mají vystaveno v expozici „Kultura nevidomýchlogaritmické pravítko pro nevidomé s modulem 500 mm. Bylo vyrobeno v roce 1968 pod vedením pana Jiřího Ditricha pravděpodobně ve Vývojovém a výrobním středisku pro slepecké výrobní pomůcky v Brně. Zda se jedná o prototyp, nebo zda jich bylo vyrobeno více, není známo (fotografii pravítka poskytlo Technické muzeum v Brně, detailní fotografie Cha). Je vyrobeno ze dřeva se stupnicemi pravděpodobně z celuloidu a s výztuhami z plechu na spodní straně pravítka.

slepecke-ditrich

 17. Plastové pravítko pro firmu Ing. Butta & Götzl

Logaritmické pravítko  ze světle hnědého plastu (modul 250 mm) vyrobené pro pražskou firmu Ing. Butta & Götzl. Provedení je perfektní, může se proto jednat o pravítko vyrobené v zahraničí s logem uvedené firmy nebo snad další český výrobce?

butta-gotzl_01 butta-gotzl_02 butta-gotzl_03

18. Kunz Hranice

kunz-02Velmi precizně vyrobené pravítko označené Jng. Dr. B. Rosík – Brno — Fa. A. Kunz – Hranice. Konstrukce je vícevrstvá dřevěná bez ocelových výztuh a s celuloidovými stupnicemi. Běhoun je z ohýbaného plechu se slídovým okénkem a jedinou ryskou. Popis je ne zcela obvyklým typem písma, které je poměrně neuspořádané. Na rubové straně je papírová lakovaná tabulka. Konstrukce ukazuje spíš na některého zahraničního výrobce. K identifikaci by možná mohly pomoci i značky vytlačené na kartonovém obale.

kunz-01

narex19. Narex Děčín

Jeden z návštěvníků tohoto webu upozornil na zajímavé speciální frézařské logaritmické počítadlo. Vyrobené je z hliníku, rozměr je 7 × 11 cm. Počítadlo je oboustranné.

20. František Šincl – LOGARITMA, Mohelnice

Jedním z dnes téměř neznámých možných výrobců logaritmických pravítek u nás byla pravděpodobně i firma pana Františka Šincla z Mohelnice. Pan František Šincl oznámil 25. března 1946 berní správě v Zábřehu na Moravě, že 1. dubna 1946 započne provozovati živnost  – tovární výrobu logaritmických, prismatických, precisních jakož i jiných pravítek, měřítek a početních pomůcek v Mohelnici, Unčovická ul. 35. V telefonním seznamu ÚŘEDNÍ TELEFONNÍ SEZNAM PRO ZEMI MORAVSKOSLEZSKOU NA ROK 1946 je v části MOHELNICE uvedeno: „Šincl František, výroba logaritmických i precizních pravítek a početních pomůcek“ s telefonním číslem 190. K 1. lednu 1951 byl dán podnik pana Šincla pod národní správu, dnem 27. srpna 1951 byl znárodněním zestátněn a k 30. září 1951 byl začleněn do n. p. LOGAREX. Je možné se setkat s informací, že se firma pana Šincla jmenovala LOGARITMA, ale v dostupné archivní korespondenci s firmou LOGAREX České Budějovice se toto jméno firmy neobjevuje. V archivu v Českých Budějovicích je však dopis ze  září 1947, ve kterém je uváděna jako adresát firma LOGARITMA v Mohelnici. Zda skutečně podnik pana Šincla vyráběl logaritmická pravítka ale není známo, stejně jako není znám datum ukončení výroby podniku pana Šincla v Mohelnici. V září 2017 vyšel v měsíčníku MOHELNICKÝ ZPRAVODAJ článek „Logaritmická pravítka z Mohelnice?“ s prosbou, zda někdo ví o výrobě logaritmických pravítek v Mohelnici – ale nikdo se neozval. V původních prostorách bývalé firmy LOGARITMA v Mohelnici začala své podnikání v oboru výroby dílců pro automobilový průmysl v roce 2008 nová firma KERN Mohelnice a.s., která se po dohodě s panem Šinclem v roce 2009 přejmenovala na firmu Logaritma a.s.

21. Další výrobci

V období první Republiky Československé bylo vydáno několik patentových spisů na úpravy nebo nové typy logaritmických pravítek, např. PATENTOVÝ SPIS č.12417 (patent byl přihlášen 30. prosince 1921 Ing. Josefem Novákem) na „Logharitmické pravítko“ nového technického provedení, PATENTOVÝ SPIS č.24141 (patent byl přihlášen 10. října 1922 Ing. Prokopem Švagrem) na „Logharitmické pravítko k vypočítávání železobetonových konstrukcí“, nebo PATENTOVÝ SPIS č.31100 (patent byl přihlášen 23. června 1928 panem Lubomírem Kraftem) na „Logharitmické pravítko“ vybavené stupnicemi umožňujícími sečítat nebo odečítat. Zda byla uvedená logaritmická pravítka vůbec vyráběna není známo.

Mohou existovat i další výrobci, na které jsme zatím nenarazili. V jednom dokumentu B. Kovalčík tvrdí, že s výrobou logaritmických pravítek začalo 20 výrobců a vyjmenovává: Dr. Ing. Jelínek, Ing. Zapletal, Ing. Válka, s poznámkou, že vyrábí jen krátká pravítka. Existuje článek z roku 1950, kde p. Válka teoreticky řeší zpřesnění logaritmických pravítek „exponenciálním rozlámáním stupnice“ (obdoba pozdějších stupnic W na pravítku Faber-Castell 2/83N).

Praha 10. října 2016

logpravitko@seznam.cz
admin@logaro.cz

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Posted in Představení.