Novinky

Pro usnadnění orientace zájemců o logaritmické pravítka, kteří se na tyto stránky vracejí, přidávám krátké informace o provedených aktualizacích:

16. července 2019 Aktualizován text a fotografie v článku Logaritmická pravítka pro nevidomé.
14. července 2018 Do sekce československých logaritmických pravítek přidány katalogové listy několika pravítek B. Kovalčíka.
12. července 2018 Katalog československých výrobců byl rozšířen o variantu logaritmického pravítka Logarex 27251, přidány byly katalogové listy Logarex 27203 Darmstadt, Logarex 27204-II, Logarex 27302 bez nápisu Darmstadt, Logarex 27101-R a Logarex 27402-X ELEKTRO.

Doplněn byl katalogový list varianty pravítka Logarex 27606 TRIG (tedy s chybějícím SKRIVAB).

Kruhová počítadla byla doplněna o variantu Logarex 27719-III GRAVIDIMETR a nově Zemědělské počítadlo Logarex 27717.

11. července 2018 Do katalogu československých výrobců byla doplněna pravítka Logarex 2206518003 (počítadlo pružin, systém Dr. Ing. F. Dohnálek), počítadlo DUKUMAR – Spofa Logarex 27724Logarex 27705 hematologické pravítko, pravítko Logarex 4542-27401-R IV.  a vizuálně atraktivní Logarex 27607 v původním provedení.

Doplněn byl obrázek varianty pravítka Logarex 4542-27201.

Přibyly i katalogové listy pravítek některých dalších výrobců: velice atraktivní pravítka Fepur 30/26 UNIVERSAL + GEODET a Fepur 40/45 EXPONENT, od výrobce Dřevoplast Nový Jičín (původně Tepora) kruhové logaritmické pomůcky Cirta I a Cirta II.

4. června 2018 Přidán odkaz na krátký vzdělávací pořad v archívu České televize Počítáme na logaritmickém pravítku z roku 1968.
12. listopadu 2017 Přidán nový článek o kuriozitě v podobě přetisku na německém logaritmickém pravítku Castell 1/48.
5. dubna 2017 Doplněny byly katalogové stránky pravítek Logarex 4542-27401, leteckého navigačního pravítka Logarex 03 G1/01 a pravítka Fepur 25.
4. dubna 2017 Do katalogu československých výrobců byla doplněna pravítka Logarex 2206518401 (varianta LOGAREX n. p. 01), Logarex 27401 System Rietz a Logarex 4542-27403.

Přibylo neobvyklé úkolářské pravítko Logarex 4542-27404 a nezvyklé pravítko s unikátním rozvržením stupnic Logarex 27407 Systém Brych.

Doplněna byla starší varinta leteckého navigačního pravítka Logarex LNP-56 27601.

3. dubna 2017 Doplněny byly katalogové stránky pravítek Logarex 27402-III Elektro, Logarex 27602 a plynárenského pravítka Logarex 27730.
2. dubna 2017 Do katalogu československých výrobců bylo přidáno několik zajímavých pravítek – kruhové počítadlo Logarex 02, růstové pravítko Logarex 27716, galvanisérské pravítko Logarex 27712 a kalkulátor hydrauliky vrtu Logarex 27731.

Doplněna byla varianta Logarex 4542-27402.

5. března 2017 Rozsáhlý příspěvek přinášející dosud známá fakta o skutečně unikátním Betonářském pravítku akademika Havelky.
31. ledna 2017 Text mapující Výrobce logaritmických pravítek v Československu byl doplněn o obrázky parametrického betonářského pravítka akademika Havelky. Děkujeme majiteli za poskytnuté fotografie.
20. ledna 2017 V publikační řadě Rozpravy NTM vydávané Národním technickým muzeem v Praze vychází v lednu 2017 v rámci publikace „Z dějin geodézie a kartografie 18 / Mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti“ článek „Z historie logaritmického pravítka“ od Karla Chaloupky. S laskavým svolením autora a souhlasem NTM jej uvádíme i na stránkách LOGARO.CZ.
21. listopadu 2016 Text mapující Výrobce logaritmických pravítek v Československu byl doplněn o specializované logaritmické počítadlo z Narexu Děčín. Děkujeme našemu čtenáři za informace a fotografie.
17. října 2016 Do katalogu československých výrobců přidáno několik 10″ pravítek, z nichž některá patří k těm méně obvyklým. V první řadě jsou to pravítka určená pro export Logarex 27406 FINLOG a Logarex 27606 SKRIVAB TRIG, a dále letecké navigační pravítko Logarex LNP-56 27601. Mezi ty nejkomplikovanější československé určitě patří STUDIO Logarex 27607-I TECHNIK a nejen můj favorit Logarex 27608 PREMIANT SYSTEM Dr. PLESKOT.

Řídce se vyskytují úkolářská pravítka vyráběná v Závodech V. I. Lenina v Plzni.

Mezi ta běžná bych zařadil dřevěnou a plastovou variantu pravítka Logarex 4542-27101-R. Dále jsem přidal Logarex 27401-X RIETZ, Logarex 27402-II, Logarex 27403-II a Logarex 27403-X Darmstadt.

14. října 2016 Vynikající rozsáhlý text s mnoha obrázky ne tak obvyklých pravítek Výrobci logaritmických pravítek v Československu byl zařazen do sekce článků. Budeme rádi za vaše připomínky nebo doplnění informací.
13. října 2016 Do katalogu československých výrobců přidáno pravítko Logarex 27602-II Exponent.
5. října 2016 Do katalogu československých výrobců přidána dvě specializovaná logaritmická pravítka. První je Logarex 27727 Pravítko parametrů žárovek, druhé je Logarex 27728 Pravítko váhy trubek.
4. října 2016 Katalog československých výrobců doplněn o několik logaritmických počítadel – kruhových pravítek. První je Logarex 27718 Zootechnické kruhové počítadlo, druhé je Logarex 27732 Navigační počítadlo AGRO (pilotní navigační pravítko), které je kopií německého computoru DR a bylo vyrobeno v sérii 5000ks. Od neznámého výrobce je Logaritmické počítadlo 1 (1/6000), dělostřelecké pravítko.
3. října 2016 Do katalogu československých výrobců přidána zajímavá pravítka – to první je asi nejkomplikovanější československé kapesní logaritmické pravítko Logarex 27205 EXPONENT, druhé je jeden z prvních modelů – Logarex 11, následované poměrně vzácným Logarex 27207 (spotřeby a prov. údajů motor. vozidel). K pravítkům V. Kvasničky přibyl původní model Dr. Renze – Pravítko pro kubaturu dřeva, které určitě stojí za porovnání s pozdějším provedením Typu II.
2. října 2016 Na stránku zahraničních odkazů přidána videa z Mezinárodního setkání sběratelů logaritmických pravítek a historických výpočetních pomůcek (International Meeting of Slide Rules & Historical Calculating Instrument Collectors) z Trenta v Itálii, které se uskutečnilo 16. – 18. září 2016.
10. ledna 2016 Tentokrát byly do katalogu československých výrobců přidány stránky docela zajímavých pravítek – to první je běžné Logarex 27302, ale druhé je hodně neobvyklé Logarex 27208 KOFOLA, následované Logarex 27706 STROJEXPORT. A mezi neidentifikovné výrobce přibylo specializované logaritmické pravítko Kunz Hranice.

O jednu knížku byl rozšířen seznam literatury.

26. prosince 2015 V pořadu Českého rozhlasu Meteor vysílaného 26. 12. 2015 zazněl krátký příspěvek o logaritmických pravítkách (v čase 13:20).
28. září 2015 V popisu jednotlivých typů v sekci Základních informací doplněn obrázek anglického cylindrického logaritmického pravítka Otis King.
21. září 2015 Krátký článek k pertinaxovému logaritmickému pravítku dosud neznámého výrobce.
8. září 2015 Pokud víte, kdo vyráběl pertinaxové logaritmické pravítko, dejte mi vědět.
7. září 2015 Doplněn seznam literatury.
6. září 2015 Tentokrát uveřejňujeme článek o dvojici naprosto unikátních logaritmických pravítek pro nevidomé. Obě jsou uložena v depozitáři Technického muzea v Brně.
15. srpna 2015 Doplněna varianta kapesního pravítka Logarex 27251.
4. srpna 2015 Nesmírně zajímavý rozhovor s pamětníkem začátků výroby logaritmických pravítek v Logarexu. Obsahuje mnoho nových informací jak historické tak technické povahy.
14. června 2015 Drobná aktualizace rozhovoru „Logaritmické pravítko jako koníček“.
31. května 2015 Do sekce československých logaritmických pravítek Logarex doplněno pravítko bez identifikace, varianta modelu 4542-27201.
25. května 2015 V katalogové části československých výrobců přidány obrázky označení výrobce ze zadních stran českotěšínských pravítek B. Kovačíka.
18. května 2015 Po návštěvě Státního okresního archívu Nový Jičín bude třeba korigovat historii pravítek B. Kovalčíka a dopsat její další překvapivou kapitolu.
17. května 2015 V katalogové části československých výrobců přidána pohnutá historie českotěšínských pravítek B. Kovačíka.
16. května 2015 Provedeny drobné úpravy v sekci československých logaritmických pravítek Logarex.
9. května 2015 Doplněna stránka o cenách logaritmických pravítek.
8. května 2015 V sekci československých logaritmických pravítek Logarex byl rozšířen seznam.
7. května 2015 Na stránku českých odkazů k linku na krátký film o výrobě logaritmických pravítek v českobudějovické firmě Logarex přidán ke stažení soubor s anglickými titulky.
5. května 2015 Do sekce Odkazů přidán link na stránku se starým dokumentárním filmem, který je věnován celému výrobnímu procesu japonské firmy Sun Hemmi.
2. května 2015 Do sekce československých výrobců přidány skeny k pravítkům V. Kvasničky.
30. dubna 2015 Do článku o dimensátorech V. Kvasničky doplněny historické obrázky jedné z jeho architektonických realizací – letního domku u Davle.
26.dubna 2015 Sekce československých pravítek byla rozšířena o náhledy jednotlivých modelů. Po kliknutí na náhled se dostanete na samostatnou stránku jednotlivých logaritmických pravítek. Bude to běh na dlouhou trať, prozatím byla zařazena některá kapesní logaritmická pravítka Logarex a kovová logaritmické pravítka firmy Fysma.
26. dubna 2015 Na stránku českých odkazů přidán link na krátký film o výrobě logaritmických pravítek v českobudějovické firmě Logarex. Děkuji za tip.
 21. dubna 2015  Přidal jsem nový článek o specializovaném logaritmickém pravítku pro výpočet kubatury dřeva, které vyráběl V. Kvasnička
 21. dubna 2015 Na našich stránkách publikován starší rozhovor „Logaritmické pravítko jako koníček“, který byl původně uveřejněn na již neexistujících stránkách Revue-Richard.