Logaritmické pravítko Castell 1/48 s přetiskem

Snad každý, kdo se někdy zajímal o známky, zná pojem „známka s přetiskem“ – mezi nejznámější u nás patří rakouské známky s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919. Překvapilo mne, že existuje i logaritmické pravítko s přetiskem.  Jedná se pravděpodobně asi také o raritu – posuďte sami:

Německá firma FABER- CASTELL vyráběla pod označením systém Dr. Winkel logaritmická pravítka se speciálními stupnicemi určená pro úkoláře. Proto se jim také u nás říkalo „úkolářská pravítka“. Pan Ing. Jan Wanner uvedl ve své publikaci ÚKOLÁŘSKÉ LOGARITMICKÉ PRAVÍTKO (rok vydání 1946), že toto „pravítko jest mechanickou pomůckou pro rychlé vypočítávání strojního času při soustružení, hoblování, obrážení, vrtání, broušení a frézování“.

Starší úkolářská dřevěná pravítka s celuloidovými stupnicemi mají označení CASTELL 1/48 a novější plastová CASTELL 111/48. Téměř stejná pravítka vyráběly u nás od padesátých let dvacátého století i Závody V. I. Lenina v Plzni (dnes ŠKODA, a.s.) a národní podnik LOGAREX pod označením LOGAREX 27404.

Dřevěné úkolářské pravítko s celuloidovými stupnicemi CASTEL 1/48 má kromě speciálních černě zbarvených logaritmických stupnic a popisů ražených do celuloidu i tři různé červeně zbarvené popisy. Výrobce však v mezidobí roků 1943-1944 postupně změnil parametr popisu vrchní červené stupnice z mm3 na přeraženou hodnotu cm3 a nakonec na upravený text s hodnotou cm3 takto:

A: Logaritmické úkolářské pravítko CASTELL 1/48 ze srpna roku 1942 má nad vrchní stupnici původní červený popis mm3/min Spanleistung, mm2 Spanquerschnitt:

Pravítko CASTELL 1/48 ze srpna 1942 s původním červeným popisem s hodnotou „mm3“ nahoře

B: Na logaritmickém pravítku CASTELL 1/48 z prosince roku 1943 s identickými stupnicemi je však tento červený popis již s přetiskem rozměru mm3 na cm3 – tedy cm3/min Spanleistung, mm2 Spanquerschnitt. Viděl jsem pravítko CASTELL 1/48 z dubna roku 1943 s ještě původní stupnicí s mm3. V průběhu roku 1943 byla pravděpodobně původní raznice ražených stupnic pravítka dodatečně upravena – se začerveněním mm3 a vyražením parametru cm3 nad tím – viz fotografie pravítka. Pravítka byla tedy v určitém přechodném období dodávána s „raženým přetiskem“:

Pravítko CASTELL 1/48 z prosince 1943 s přetiskem hodnoty „cm3“ červeného popisu nahoře

C: Od roku 1944 (přesný údaj není znám) již byla dodávána pravítka s novým červeným popisem nahoře s hodnotou „cm3“, tedy cm3/min Spanleistung, mm2 Spanquerschnitt:

Pravítko CASTELL 1/48 z dubna 1944 s novým červeným popisem s hodnotou „cm3“nahoře

Od kdy bylo firmou Faber-Castell vyráběno úkolářské pravítko 1/48 s původním chybným popisem nebylo možné zjistit. Pan Ing. Wanner uvádí v citované publikaci na str. 113: „Na logaritmickém pravítku jest chyba, neb výkon třísek jest tam označen v mm3/min. Správně má býti cm3/min. Na nejnovějších typech jest tato změna již provedena.“

Ze sběratelského hlediska je to zajímavost. Na českém pravítku LOGAREX 27404 i na pravítku  ze Závodů V. I. Lenina je tato stupnice již s českým nápisem „množství třísek v cm3/min. , průřez třísky v mm2“.

Všechna tři zde uvedená pravítka CASTELL 1/48 vedle sebe

Pohled na pravítko CASTELL 1/48 SYST. Dr. WINKEL po odsunutí šoupátka

Na konec ještě jedna zajímavost:

Víte, že když šoupátko úkolářského pravítka CASTELL 1/48 otočíte a zasunete jeho čtyřmi stupnicemi nahoru (dvě jsou černé a dvě červené), je možné toto pravítko používat i jako normální logaritmické pravítko k násobení, dělení, umocňování a odmocňování?

Pravítko CASTELL 1/48 s otočeným šoupátkem lze používat jako normální logaritmické pravítko

Karel Chaloupka, 9. listopadu 2017
logpravitko@seznam.cz

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Posted in Historie and tagged .