Výrobci logaritmických pravítek v Československu

katalog

V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny mně známé modely československých výrobců. To znamená, že jsem na ně narazil, nebo minimálně na důvěryhodnou informaci o jejich existenci. Nejsou uvedeny modely, které by se daly z logiky věci očekávat, ale nemám o nich žádnou informaci.

LogarexFysmaFepurKovalčíkKvasničkaDřevoplastSfinxZávody V. I. LeninaNeidentifikovaný

Logaritmická pravítka pravděpodobně nejznámějšího producenta v Československu.

Logo Logarex Czechoslovakia

VelikostVzhledModelPoznámka
10"0941linkV článku Betonářské pravítko akademika Havelky jsou fotografie pravítka Logarex No. 0941
0961linkKOH-I-NOOR, Parametrické betonárske pravítko syst. Prof. Ing. Dr. K. Havelku - Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
kruhové01
kruhové02elektro
kruhové03
kruhové07obrábění
kruhové15
4"8celodřevěné
4"logarex-11_linkNo 11
4"81
4"82
4"83
kruhové2206518003počítadlo pružin, systém Dr. Ing. F. Dohnálek
10"2206518401varianta 1: označení LOGAREX n. p. 01 pod běžcem, čistá zadní strana
varianta 2: označení LOGAREX-8401 Made in Czechoslovakia . na zadní straně spolu s tabulkou konstant, převodů jednotek a měrných odporů
10"logarex-4542-27101-r-drevo_link4542-27101-Rcelodřevěné
10"logarex-4542-27101-r_link4542-27101-Rplastové
10"27101-R
4"Logarex-27102_link27102
4"27103 Rietzstarší verze, oboustranné můstky
varianta 1: hladký jezdec
varianta 2: vroubkovaný jezdec
4"Logarex-27103-RIETZ_link27103 Rietzjednostranné můstky
5"Logarex-4542-27201_link4542-27201varianta 1: s označením modelu
varianta 2: bez označení modelu
5"4542-27202školní
5"4542-27203
5"Logarex-27203-Darmstadt_link27203
5"27203 Darmstadt
5"27204 Rietz
5"27204-II Rietz
6"logarex-27205_link27205 Exponentstarší verze, oboustranné můstky
varianta 2: šroubovaný jezdec
6"27205 Exponentjednostranné můstky
5"27206Sigma (průtokové kapacitní)
5"logarex-27207_link27207PUMV (spotřeby a provozní údaje motorových vozidel)
5"Logarex-27208_link27208Kofola
5"Logarex-27251-Darmstadt_link27251 Darmstadtstříkané Logaron
varianta 1: s potištěnou zadní stranou
varianta 2: s čistou zadní stranou
6"27301 Rietz
6"27302bez nápisu Darmstadt na líci
varianta 1: označení modelu na rubu vpravo od tabulky
varianta 2: označení modelu na rubu součástí tabulky
6"Logarex-27302_link27302 Darmstadt
10"4542-27401
10"4542-27401-R IV.
10"27401 Rietzvarianta 1: hladký jezdec
varianta 2: vroubkovaný jezdec s červeným potiskem
10"27401-I Rietzs lepenou zadní tabulkou
10"27401-II Rietzse zadní tabulkou vcelku
10"27401-III Rietzražené z jednoho kusu
10"27401-IV Rietzryté
10"27401-V Rietzlisované
10"logarex-27401-x_link27401-X Rietzotevřené
10"4542-27402
10"logarex-27402-ii_link27402-II
10"27402-III Elektro
10"27402-X Elektrootevřené
10"4542-27403
10"logarex-27403-ii_link27403-IIlogaritmická stupnice na čele
varianta 2: s nápisem "System Darmstadt" na čele
10"27403-II-D Darmstadtoboustranné, otevřené
10"27403-III Darmstadtzeslabené
10"logarex-27403-x_link27403-X Darmstadtotevřené
10"4542-27404úkolářské
10"27405systém SI
10"logarex-27406_link27406 FinLogLogamat
10"27407 Brych
10"27451stříkané
20"4542-27501 Rietz
27502vyhodnocovací AP-1
10"LNP-56 27601letecké navigační pravítko, starší verzelink
10"logarex-lnp-56-27601_linkLNP-56 27601letecké navigační pravítkolink
10"27602
10"logarex-27602-ii_link27602-II Exponentvarianta 1: 27602-II
varianta 2: 27602-II. (s tečkou)
10"27603Geodet Universal (Fepur 30/26)
10"27604LNP 56-II
27605ražené školní
10"27606 TRIG
10"logarex-27606_link27606 SKRIVAB TRIG
10"27606-P Trig Projektor
10"27607 Studio Technik
10"logarex-27607_link27607-I Studio TechnikZobrazit článekvarianta 1: Technik
varianta 2: Technik I.
10"27607-P Studio Projektor
10"logarex-27608_link27608 Premiant System Dr. Pleskotlink
20"4542-27701zemědělské pravítko
27702tachymetrické pravítko
10"27702-Itachymetrické pravítko
27703logaritmické pravítko pro RTG terapii
5"27704pravítko VÚTAZT (Výzkumný ústav tiskové a zobrazovací techniky)
27705hematologické pravítko
6"Logarex-27706_link27706pravítko Strojexport
27707hudební pravítko
27708parovodní pravítko
27709váhové pravítko
27710radiotechnické pravítko
27711mlékárenské pravítko
27712galvanisérské pravítko
27713měnové pravítko
27714svarové pravítko
27715měnové pravítko II - valutové
27716růstové pravítko
kruhové27717zemědělské kruhové počítadlo
kruhovélogarex-27718_link27718zootechnické kruhové počítadlo
kruhovéLogarex-27719-Gravidimetr_link27719 Gravidimetrtěhotenské kruhové počítadlo
kruhové27719-III Gravidimetrtěhotenské kruhové počítadlo
kruhové27720počítadlo motoristy
kruhové27721počítadlo Centrotext
10"27722obrábění SK
27723výpočetní pravítko MNO
kruhové27724počítadlo DUKUMAR - Spofa
27725pravítko spolehlivosti
kruhové27726počítadlo kreatininové clearence
logarex-27727_link27727pravítko parametrů žárovek
logarex-27728_link27728pravítko váhy trubek
7"Logarex-27729_link27729Tesla Strašnice - radioelektronické převody
Decibel-Neper
10"27730plynárenské pravítko
27731kalkulátor hydrauliky vrtu
kruhovélogarex-27732_link27732navigační počítadlo AGRO (pilotní navigační počítadlo)
kruhovéLogarex-31123_link31123dozimetrické pravítko
kruhové03 G1/01letecké navigační pravítko

Roku 1928 byla na návrh členů Jednoty českých matematiků a fyziků zřízena poradna pro nákup učebních pomůcek a k technickým a didakticko-metodickým otázkám. Od r. 1931 JČMF financovala  dílnu Františka Klementa, kterou r. 1935 odkoupila a přitom založila zvláštní samostatnou společnost Fysma pro výrobu vědeckých a učebních pomůcek. Ta fungovala úspěšně několik let. Roku 1947 JČMF zařízení podniku Fysma prodala a ponechala si výrobu celuloidových pomůcek na rýsování, kterou dnem 1. srpna 1949 převzal národní podnik KOH-I-NOOR (České Budějovice).

ModelVzhledPoznámka
5" kovovéFysma-5in_link
kruhové kovovéFysma-kruhove_link

Logaritmická pravítka Fepur byla vyráběna závodě M. Ferebauer-Puffer, Brno, Stará 27. Vypadá to, že firma se zaměřovala na geodetická logaritmická pravítka.

fepur-logo

VelikostVzhledModelPoznámka
10"25
10"30/26UNIVERSAL + GEODET
10" 40/45EXPONENT

Pravítka z Českého Těšína se objevují pod několika označeními:

  • B. Kovalčík výroba logaritmických pravítek Český Těšín, Bezručova 30
  • KOVALČÍK Český Těšín Made in Czechoslovakia
  • KOVALČÍK s razítkovým dotiskem Národní správa
  • Logaritmická pravítka – PRECISS – B. KOVALČÍK Český Těšín – ČSR
  • Sdružený kom. podnik města Českého Těšína výroba logaritm. pravítek závod 312
  • Okresní průmyslový kombinát v Českém Těšíně
  • ČS. PATENT ZÁKONEM CHRÁNĚNO (neověřeno)

Kovalcik-logo

OznačeníVzhledPoznámka
B. KOVALČÍK
výroba
logaritmických pravítek
Český Těšín, Bezručova 30
KOVALČÍK
Český Těšín
Made in Czechoslovakia
KOVALČÍK
s razítkovým dotiskem Národní správa
Logaritmická pravítka
- PRECISS -
B. KOVALČÍK
Český Těšín - ČSR
Sdružený kom. podnik
města Českého Těšína
výroba logaritm. pravítek
závod 312
Okresní průmyslový
kombinát
v Českém Těšíně

Historie logaritmických pravítek B. Kovalčík

1. srpna 1945 – Založení firmy Bohuslava Kovalčíka

Bohuslav Kovalčík podává žádost o živnostenský list na chemicko-technickou výrobu. Živnost bude provozována v Českém Těšíně, Stalinová 31. Záměrem bylo vyrábět pasty na obuv, modř do prádly, čistící prostředky, Sidol, konservační přípravky, inkousty, kosmetické a voňavkářské přípravky, kvasinky pro kvašení vína. Provozovna se nachází v bloku domů mezi Stalinovou a Štefánikovou ulicí a skládá se ze 3 místnosti a 1 skladiště. Zemské společenstvo živností mydlářských, kosmetických a chemicko-technických v Čechách považuje jeho živnostenský list za neplatný, protože jimi nebyl schválen a vyzývá ke zrušení živnosti.

29. prosince 1948 – Začátek výroby logaritmických pravítek

B. Kovalčík se vzdává části svého živnostenského oprávnění a ponechává si chemicko-technickou výrobu a výrobu pasty na obuv, modře do prádla, čisticích prostředků a inkoustů. Je upozorněn na nepřípustnost takovéhoto vzdání se. Později to vysvětluje tak, že se vzdal chemické výroby a ponechal jen výrobu technickou, tedy výrobu logaritmických pravítek. Zřejmě ve snaze předejít dalším událostem vyjednává B. Kovalčík o výrobě logaritmických pravítek přinejmenším s podniky Bytprům a Logarex, ale neúspěšně.

Okresním soudem v Českém Těšíně byl odsouzen za to, že živnostenským listem pro chemicko-technologickou výrobu obcházel monopolizační vyhlášku MVO v Praze ze dne 25. 3. 1949 č 455/49 Ú.l. a nedodával veškerá pravítka Narpě n. p., ale část dával do volného oběhu prostřednictvím bývalého obchodního zástupce Augustina Augusty, Praha XIII, Leningradská čís. 19 a předražoval je prodejem místo za 400 Kčs za 610 až 725 Kčs za kus. Byl potrestán odnětím svobody v době trvání 33 dnů s peněžitou pokutou Kčs 10.000 a jako vedlejší trest propadnutí zásob materiálu a strojního zařízení ve prospěch státu.

V rámci vyšetřování Ligna a. s. odbor KOH-I-NOOR L. & C. HARDTMUTH dopisem z 29. 11. 1951 informuje, že firma Kovalčík dodala v tomto roce 900 pravítek délky 25 cm a že není jiný dodavatel, protože obdobný podnik, Logarex v Českých Budějovicích bude pravítka délky 25 cm dodávat až v příštím roce.

4. prosince 1951 – Národním správcem firmy B. Kovalčíka se stává národní podnik Logarex

Okresním národním výborem v Českém Těšíně je ustanovena nad touto soukromou firmou národní správa a národním správcem je jmenován Logarex národní podnik v Českých Budějovicích. Ten jmenuje národním správcem Vladimíra Kocfeldu, zaměstanece firmy B. Kovalčíka.

Po sporech s Vladimírem Kocfeldou je Bohuslav Kovačík, který stále ve firmě pracoval, 5. 1. 1952 propuštěn.

19. února 1952 došlo k vyhoření firmy a výroba je přestěhována do Mostů u Českého Těšína, cihelna č. p. 128, bývalá Fuldová cihelna.

12. 6. 1952 Kocfelda žádá o zproštění funkce národního správce a národní podnik Logarex se 24. 7. 1952 vyjadřuje, že nemá zájem o začlenění firmy. Národní správa Logarexem je ukončena 31. 7. 1952.

1. srpna 1952 – Národním správcem se stává Sdružený komunální podnik v Českém Těšíně

Je ustanoven nový národní správce – Sdružený komunální podnik v Českém Těšíně. Ke zrušení národní správy došlo 1. 1. 1953, ale k navrácení majetku nedošlo.

V následujících letech se B. Kovalčík domáhá vrácení svého majetku, ale neúspěšně. Zároveň se pokouší najít výrobce – jedná například s Družstvem truhlářů v Místku, dojednává smlouvu s družstvem Tepora, Nový Jičín.

1. července 1953 – Výrobcem se stává Okresní průmyslový kombinát v Českém Těšíně

Ze Sdruženého komunálního podniku v Českém Těšíně stává Okresní průmyslový kombinát v Českém Těšíně, sídlící na adrese Pražská 14, Český Těšín, který nadále vyrábí jako jeden ze svých produktů logaritmická pravítka. 30. 7. 1953 žádají Logarex o materiál na výrobu, ten ale odpovídá, že materiál byl zlikvidován jako nadnormativní nebo prodán a zbytek využije Logarex pro vlastní potřebu. V roce 1954 plánuje OPK vyrobit 8484 kusů logaritmických pravítek.

Následující vývoj je hodně nepřehledný.

8. 10. 1954 padlo rozhodnutí trestní odvolací komise KNV o navrácení majetku. Výroba byla 25. 10. 1954 převedena z Okresního průmyslového kombinátu v Českém Těšíně do Okresního družstva stolařů v Místku, Janáčkova 132, ale není zřejmé kým. Od 8. 10. 1954 do 19. 8. 1955, kdy zřejmě došlo k vydání strojů, byl OPK označen za neoprávněného držitele.

Výroba ale zřejmě stále probíhá pod hlavičkou Okresního průmyslového kombinátu, protože ten vykazuje v roce 1955 vyrobených 12.100 ks logaritmických pravítek a na rok 1956 plánuje výrobu 8.500 ks.

Konec výroby není úplně jasný. V archivu výkazy z dalšího období chybí a ve výkazech z roku 1959 se už výroba logaritmických pravítek neobjevuje. Z dokumentace také není úplně jasné, jestli se B. Kovalčík domohl navrácení strojů, nebo došlo k nějaké finanční kompenzaci, kterou v podobě nuceného výkupu podnikem OPK navrhovala rada ONV s tím, že OPK bude ve výrobě pokračovat. Jedna z variant je, aby se vrátil majetek tj. převzaté zásoby a stroje, ale nevrátilo se živnostenské oprávnění. Zároveň je argumentováno, že restituce výroby jako podniku soukromého nenastane, poněvadž se B. Kovalčík zatím zapojil do družstva.

Zdroj: Státní okresní archiv Karviná, materiály inv.č. 202, 330, 431, 198, 427, 391, 428

Nejedná se o logaritmická pravítka v pravém slova smyslu (s vyjímkou pravítek pro výpočet kubatury dřeva), ale o početní pomůcky pro návrh stavebních konstrukcí. Ačkoli se chlubí patenty, vychází velmi pravděpodobně z obdobných pomůcek německého chemika Wilhelma Michaelise. Ten hrál významnou roli ve vývoji technologie betonu. Exitují verze přinejmenším v němčině a španělštině.

V poznámce uvádím dobový popis.

Kvasnicka-logo

VzhledModelPoznámka
Kvasnicka-Dimesator-1_linkDimensator 1, 2Zobrazit článek1 - Pro desky železobetonové, 2 - Pro desky a trámy obdélníkového průřezu
Dimensator 2, 4Zobrazit článek2 - Pro desky a trámy obdélníkového průřezu, 4 - Ke stanovení momentu
Kvasnicka-Dimesator-3_linkDimensator 3, 4Zobrazit článek3 - Pro žebrovité trámy, 4 - Ke stanovení momentu
Dimensator 5, 6Zobrazit článek5 - Traversy, 6 - Dřevěné trámy
Kvasnicka-Dimesator-7-8_linkDimensator 7, 8Zobrazit článek7, 8 - Pro sloupy
Kvasnicka-Dimesator-ZB_linkDimensator železobetonuZobrazit článekPro pozemní stavby se zatížením bez velkých otřesů, pro zatížení s otřesy (strojovny, tančírny)
Kvasnicka-Dimensator-tramy_linkDimensator trámů ocelových a železobetonovýchZobrazit článekPro žebrovité trámy
Kvasnicka-trminky_linkTřmínkyZobrazit článek
Kvasnicka-Ultrarapid_linkUltrarapidZobrazit článek
kvasnicka-dr-renz-old_linkDr. RenzPůvodní provedení pravítka pro kubaturu dřeva
Kvasnicka-Dr-Renz linkDr. RenzTyp II, pravítko pro kubaturu dřevaZobrazit článek

Dřevoplast, lidové výrobní družstvo pro zpracování umělých hmot v Novém Jičíně.

VzhledModelPoznámka
Cirta IKruhová logaritmická pomůcka k vyčíslení tachymetrických
rovnic, k výpočtu vodorovné vzdálenosti, převýšení
a redukce vzdálenosti. Setinné dělení kruhu.
Cirta IIKruhová logaritmická pomůcka k vyčíslení tachymetrických
rovnic, k výpočtu vodorovné vzdálenosti, převýšení
a redukce vzdálenosti. Šedesátinné dělení.
Cirpol IKruhová logaritmická pomůcka pro výpočet souřadnicových
rozdílů polygonových pořadů. Setinné dělení kruhu.
Cirpol IIKruhová logaritmická pomůcka pro výpočet souřadnicových
rozdílů polygonových pořadů. Šedesátinné dělení.

Národní podnik Sfinx, závod 02 – štítkárna České Budějovice, Průmyslová ul. č.13

VelikostVzhledModelPoznámka
kruhovéCertix

Závody V. I. Lenina v Plzni vyráběly logaritmická pravítka od začátku padesátých let dvacátého století.

Zavody-VIL

VelikostVzhledModelPoznámka
10"skoda-plzen-ukolarske_linkÚkolářské logaritmické pravítko
10"Běžné logaritmické pravítko

Pravítka, u kterých se mi nepodařilo identifikovat výrobce.

VelikostVzhledModelPoznámka
5"Pertinax_linkLogaritmické pravítko na pertinaxu
kruhovédozimetricke-pravitko_linkDozimetrické pravítkovojenské kovové
kruhovédelostrelecke_linkLogaritmické počítadlo 1 (1/6000)vojenské plastové dělostřelecké pravítko
12"tolar-praha-xvi_linkLogaritmické pravítko značky Praha XVIprof. Václav Tolar
9"Kunz-Hranice_linkFa. A. Kunz – HraniceJng. Dr. B. Rosík – Brno
Logaritmické pravítko betonářské Prof. Riegera

Přivítal bych, kdybyste se se mnou podělili i o své případné znalosti. Kontaktovat mě můžete prostřednictvím kontaktního formuláře.