Betonářské pravítko akademika Havelky

Pátrání skoro detektivní

Na internetu lze nalézt článek „Betonárske pravítko akademika Havelku“, který se zabývá tzv. parametrickým betonářským pravítkem, které bylo navrženo Prof. Ing. Dr. Karlem Havelkou. Pan Prof. Ing. Dr. Havelka působil od roku 1940 jako mimořádný profesor a od roku 1950 jako vedoucí katedry stavebních konstrukcí na Stavební fakultě Slovenské vysoké škole technické (dnes Slovenská technická univerzita STU) v Bratislavě. Během studia na Vysokém učení technickém v Brně jej významně ovlivnili jeho profesoři, zejména Prof. Ing. Josef Rieger, který v roce 1920 (po dvanácti letech práce) dokončil konstrukci svého speciálního betonářského pravítka, jehož používání se rozšířilo i v zahraničí. Prof. Ing. Dr. Karel Havelka zkonstruoval a zdokonalil toto Riegerovo betonářské pravítko. Jeho pravítko se speciálními stupnicemi je známé jako Betonárske parametrické pravítko syst. Prof. Ing. Dr. Karla Havelku.

Jedná se o plastové pravítko o rozměrech 408 × 104 mm vyrobené z bíle zabarveného plexiskla, s běhounem s jednou ryskou. Má čtyři různá vyměnitelná šoupátka, která mají šířku 60/65 mm (v návodu k používání tohoto pravítka je ale namísto slova „šoupátko“ používán – stejně jako u Riegerova betonářského pravítka – název „jazyk“). Pravítko umožňuje přesně, rychle a lehce dimenzovat průřezy železobetonových konstrukcí libovolného tvaru pro všechny běžné druhy namáhání. Na pravítku je nahoře nad stupnicemi nápis Parametrické betonárske pravítko syst. Prof. Ing. Dr. K. Havelku – Slovenská vysoká škola technická v Bratislave. Tento název pravítka je navíc uveden na každém šoupátku vlevo dole v rámečku – na základním šoupátku ve slovenštině, na ostatních postupně v češtině, ruštině, angličtině, francouzštině, polštině a bulharštině.

Na webu stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě www.svf.stuba.sk je uvedeno:  „Hneď po oslobodení sa začalo s výrobou betonárskeho pravítka, takže v roku 1947 uzrelo svetlo sveta a v roku 1948 bolo poctené Cenou SNP.“

Přední strana parametrického betonářského pravítka

Vnitřní strana parametrického betonářského pravítka (po odsunutí šoupátka)

Zadní strana parametrického betonářského pravítka

Na zadní straně pravítka je kromě diagramů určených k dimenzování uvedeno logo KOH-I-NOOR, pod ním nápis Made in Czechoslowakia a číslo pravítka No. 0961. Nad logem KOH-I-NOOR je nápis Toto dielo bolo poctené cenou Slovenského národného povstania za technické vedy r. 1948 a pod ním totéž francouzsky.

Přední strana čtyř šoupátek (jazyků) parametrického betonářského pravítka Prof. Ing. Dr. K. Havelky

Na přední straně šoupátek (tedy jazyků) jsou uvedeny hodnoty parametrů β pro navrhování konstrukcí dle klasické teorie železobetonu 1/1 + β=1/2 + β=1/4 + β=1/6, na zadní straně pak hodnoty β=3/4 + β=1/3 + β=1/5 + β=1/8.

Neobvykle je vyřešen jemný posuv dlouhého a širokého šoupátka po tělese pravítka – přítlakem čtyř kovových pružin umístěných do každé drážky pravítka. Pružiny také zajišťují jemný přítlak šoupátka k hornímu povrchu pravítka.

Pravítko má krásné dřevěné pouzdro s černým papírovým polepem. Otevírá se z čelního boku a jeho odnímatelné čelo je zajištěno proti vysunutí dvěma kovovými trny. V pouzdru je vlastní pravítko umístěno v lůžku polepeném plstí, a do vyfrézovaných drážek ve dřevu pouzdra jsou zasunuta tři další vyměnitelná šoupátka. Takto propracované dřevěné pouzdro jsem u logaritmického pravítka nikdy neviděl:

Samozřejmě jsem pátral po tom, kdo a kdy jej vyráběl. Tato pravítka se vyskytují pravděpodobně jen na Slovensku, já jsem se s nimi v Čechách ještě nikdy nesetkal. Pravítko je velmi pečlivě vyrobeno, jeho výrobu musela zajistit firma, která s výrobou logaritmických pravítek z plastu měla zkušenosti. Z hlediska materiálového i grafického provedení se nabízí, že bylo vyrobeno v ČSR – tedy v LOGAREXU České Budějovice.

Překvapily mne ale tyto skutečnosti:

 • že pravítko bylo vyrobeno (možná jen prototyp) již v roce 1947
 • na pravítku je logo firmy KOH-I-NOOR
 • pod logem je uvedeno Made in Czechoslowakia (s dvojitým „w“)
 • vpravo je uvedeno číslo výrobku No. 0961
 • kromě slovenského textu je na zadní straně pravítka uveden text i ve francouzštině (očekával bych jej v ruštině)
 • na šoupátkách je uveden název pravítka v sedmi různých jazycích

Překvapilo mne to i proto, že mám ve své sbírce klasické plastové logaritmické pravítko (modul 250 mm), na jehož zadní straně je nejen nápis LOGAREX, ale také text Made in Czechoslowakia a číslo pravítka No. 0941. Provedení těchto textů je velmi podobné. Firma LOGAREX České Budějovice však existuje až od roku 1950. Čísla obou pravítek i způsob jejich označení vypovídají o tom, že jejich výrobce asi vyráběl v té době více typů pravítek.  Cizojazyčné texty zase předpokládají možný (nebo uvažovaný) prodej pravítka do zahraničí. Firma LOGAREX ale v roce 1951 vyráběla podle mých informací jen kapesní logaritmická pravítka s modulem 100 mm.

 

Detail zadní strany parametrického betonářského pravítka Prof. Ing. Dr. K. Havelky

Detail zadní strany klasického logaritmického pravítka LOGAREX (modul 250 mm)

K pravítku existuje i poměrně rozsáhlý návod ve slovenštině s názvem „Sprievodca k betonárskemu parametrickému pravítku syst. Prof. Havelka“. Tento návod (jeho obálka viz úvodní fotografie), obsahuje 92 vytištěných stránek napsaných na psacím stroji s  ručně doplněnými matematickými a statickými hodnotami. Na titulní stránce je uvedena Slovenská vysoká škola technická a dole je uvedeno: Bratislava 1955. Domnívám se, že tuto publikaci, jejímž autorem je Prof. Ing. Dr. Havelka, vydala přímo Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislavě v roce 1955, protože je takto uvedena i v seznamu jejích vysokoškolských učebnic a skript.

Pravítko akademika Havelky a klasické logaritmické pravítko LOGAREX No.0941 (modul 250 mm)

Podle názoru pamětníka z firmy LOGAREX pana Václava Kojana, kterému jsem zaslal fotografie, mohlo být pravítko vyrobeno i v LOGAREXU někdy mezi lety 1950-54, kdy on ještě přímo v LOGAREXU České Budějovice nepracoval. Na pravítku jsou podle pana Kojana některé typické známky „logarexové“ výroby – a to zkosení 45° krajových pásků, provedení uložení šoupátka a v neposlední řadě písmo psané pomocí šablonky – písmena výškově poskakují (tehdy v začátcích se to tak ještě neumělo). Pan Kojan se domnívá, že to písmo vypadá na práci LOGAREXU, ale stupnice někdo výrobci dodal.

Čelo parametrického pravítka Prof. Havelky No. 0961

Čelo pravítka LOGAREX No. 0941

Jak je vidět z fotografií čel obou pravítek – jsou si konstrukčně podobná.

Obrátil jsem se ještě na snad nejstaršího žijícího pamětníka LOGAREXU pana Josefa M. (86 let – v roce 2017), který také obdržel dopisem mé fotografie pravítka. Pan M. pracoval v LOGAREXU České Budějovice téměř od počátku – od roku 1950, a pamatuje si, že o betonářském pravítku slyšel v souvislosti s jeho výrobou v oddělení vývoje a přípravy výroby LOGAREXU. Tam se totiž podle jeho informace kromě vývoje také v omezeném rozsahu 20 až 50 kusů vyráběla i speciální pravítka (například pro armádu).

Zajímavý je i nápis Made in Czechoslowakia s dvojitým „w“. Dotazoval jsem se na to dvojité „w“ v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, ale neuměli mi to vysvětlit. Dvojité „w“ je jen v německém die Slowakei.  Mám také několik kapesních logaritmických pravítek, která podle pamětníků opravdu LOGAREX ve svých  počátcích vyráběl – a také mají nápis Made in Czechoslowakia.

Na dřevěném pouzdře pro pravítko + tři šoupátka je nalepena nálepka s nápisem UNRRA. UNRRA je anglická zkratka pro Správu Spojených národů pro pomoc a obnovu, která na území Československa fungovala do roku 1947, kdy byla usnesením Valného shromáždění OSN zrušena. Nálepka tedy mohla být na pouzdro pravítka nalepena do roku 1947. Na druhou stranu nevím, proč by zrovna UNRRA potřebovala vlastnit tato pravítka nebo mít na starosti jejich expedici.

Pokud se tedy uvedené parametrické pravítko vyrábělo v LOGAREXU, muselo to být někdy v letech  1952-1955. Tomu by odpovídal i rok vydání návodu k používání parametrického pravítka – 1955. S ohledem na nálepku UNRRA a na to, že „v roku 1947 uzrelo svetlo sveta a v roku 1948 bolo poctené Cenou SNP“ – ale zůstává otázkou, kdo a kdy uvedené pravítko akademika Havelky skutečně vyráběl.

3. 3. 2017
Karel Chaloupka
logpravitko@seznam.cz

Zdroje:

 • Články uveřejněné na stránkách Katedry betonových konstrukcí a mostů Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě
 • Úvodní fotografie poskytnutá autorem článku z VUT „Betonárske pravítko akademika Havelku“
 • Vyjádření pánů Václava Kojana a Josefa M. z LOGAREXU
 • Vlastní pravítko
 • Kopie několika stránek z publikace „Sprievodca k betonárskemu parametrickému pravítku …“

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Posted in Představení.