Vítejte na stránkách LOGARO.CZ

Logaritmické pravítko, neboli logáro bylo ještě ne tak dávno nepostradatelnou výpočetní pomůckou všech techniků, vědců, ale i studentů. Zajímá Vás, jak vlasně logáro vypadalo, fungovalo a používalo se? Odpovědi na tyto otázky jsou tady v dosahu několika myších kliků nebo tabletích poklepání.

Co můžete čekat?

Stránky jsou věnovány všemu, co souvisí s logaritmickými pravítky a případným dalším matematickým artefaktům, které pomalu upadají v zapomnění. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo zachytit zejména historii československých logaritmických pravítek.

Vaclav Hollar-William OughtredTěm, kdo narazí v šuplíku na zapomenuté logáro, bych rád nabídnul popis, jak byl tento zajímavý předmět používán a doufám, že budete okouzleni možností počítat bez elektřiny, ale s nutností zapojit vlastní hlavu. A pokud Vás přesto logaritmické pravítko neosloví, nabídněte mi je.

Pokud mi to čas dovolí, rád bych se prokousal i výpočty na specializovaných logaritmických pravítkách (a že jich není málo), a pak se budu se moci s Vámi o tyto dnes už naprosto nepotřebné znalosti podělit.

Oughtredem to začalo

Jestli se ptáte, co na stránkách o logaritmických pravítkách dělá tento pán, rád Vám odpovím. Obrázek bezpochyby patří hned na úvodní stránku s tímto zaměřením. Protínají se v něm obě nosná témata – české a logaritmické pravítko. Na obrázku je zobrazen vynálezce logaritmického pravítka, anglický matematik a ministr William Oughtred (1575-1660). Byl to právě on, kdo uvedl v roce 1622 do života dvě logaritmické stupnice pohybující se proti sobě a umožňující přímé násobení a dělení. A kde že je to české téma? Autorem rytiny je slavný český rytec a kreslíř Václav Hollar (1607-1677).

Ještě dva pány musím zmínit. John Napier (1550-1617) roku 1614 uveřejnil práci, ve které jako první popsal přirozené logaritmy. Edmund Gunter (1581-1626) vytvořil logaritmickou stupnici, na které jsou logaritmická pravítka založena.

Konec ze dne na den

Jestliže patříte mezi ty, kdo nepamatují dobu před kalkulačkami a osobními počítači, logaritmické pravítko je jednoduchá, ale ďábelsky chytrá výpočetní pomůcka, kdysi nepostradatelná pro inženýry a vědce. Ačkoli mají logaritmická pravítka za sebou historii dlouhou více tři století, jejich konec byl náhlý.

V roce 1973 představil Hawlett-Packard revoluční produkt – elektronický kalkulátor HP-35. A logaritmická pravítka zmizela. Během krátké doby vyklidila pole, neboť nebyla brzy schopna konkurovat stále levnějším kalkulačkám. A kromě ceny samozřejmě sehrála roli i okouzlující přesnost kalkulaček, které pracovaly s devíti a více platnými číslicemi, čemuž se logaritmická pravítka nedokázala ani přiblížit.