Kvasnička – Dr. Renz

Pravítko pro kubaturu dřeva

Jedná se o neobvyklé pravítko z produkce architekta Viléma Kvasničky. Na rozdíl od Kvasničkových dimensátorů se tady představuje nefalšované logaritmické pravítko, i když umožňuje jen specializované výpočty. Ale popořádku.

Kvasnicka-Dr-Renz_05Pravítko je celodřevěné, uzavřené konstrukce se dvěma šoupátky a bez průhledného jezdce. Horní šoupátko je širší, než spodní. Povrch se stupnicemi se zdá být provedený z papíru s finálním lakovaným povrchem. Konstrukce není tak sofistikovaná, jako u dřevěných pravítek německé provenience.

Kvasnicka-Dr-Renz_04Při výpočtu se postupuje shora. První stupnice vlevo je určená pro určení středního průměru kulatiny, pravá stupnice definuje šířku prkna nebo fošny. Při výpočtu se pak proti těmto hodnotám nastaví horní šoupátko – proti levé části šipkou nebo proti pravé části se nastaví tloušťka prkna nebo fošny. Na spodní stupnici šoupátka se pak najde délka prvku a na pevné části se proti této stupnici přečte první výsledek výpočtu – objem (kubatura) prvku. S výpočtem je možné pokračovat dále nastavením jednotkové ceny na spodním šoupátku proti indexu (tj. zvýrazněné hodnotě 1) a přečíst výslednou cenu na spodním šoupátku proti vypočítané kubatuře. Jak prosté a efektivní.

Kvasnicka-Dr-Renz_03Vzhledem k tomu, že na pravítku je uvedena měna Kč, a ta platila v období první republiky, dá se toto pravítko datovat do období let 1918 až 1938.

Kvasnicka-Dr-Renz_02Doufám, že i vás zaujala tato nádherná pomůcka využívající možností logaritmického pravítka logickou a přístupnou formou. A pokud vás zajímá, jaká další pravítka V. Kvasnička vytvořil, nezapomeňte se kouknout do katalogu.

Posted in Představení and tagged , .