Logarex 27302

varianta 1: označení modelu na rubu vpravo od tabulky


Model: Logarex 27302
Typ: Uzavřený
Rozměr: 184,5 × 42 × 6 mm
Líc: 15cm // P, K, A [ B, L, CI, C ] D, S, T
Rozšířené stupnice: A [ B, C ] D
Rub: 40m(1:25) [ LL1, LL2, LL3 ] Konstanty, převody jednotek, vpravo od tabulek označení modelu
Značky: π, C, ρ, ρ‘, ρ“
Kurzor: Jednostranný, jednodílný celoplastový, 4 rysky

varianta 2: označení modelu na rubu součástí tabulky

Model: Logarex 27302
Typ: Uzavřený
Rozměr: 184,5 × 42 × 6 mm
Líc: 15cm // P, K, A [ B, L, CI, C ] D, S, T
Rozšířené stupnice: A [ B, C ] D
Rub: 40m(1:25) [ LL1, LL2, LL3 ] Konstanty, převody jednotek, součástí tabulky označení modelu
Značky: π, C, ρ, ρ‘, ρ“
Kurzor: Jednostranný, jednodílný celoplastový, 4 rysky

Save