Cirta-I


Kruhová logaritmická pomůcka k vyčíslení tachymetrických rovnic, k výpočtu vodorovné vzdálenosti, převýšení a redukce vzdálenosti. Setinné dělení kruhu.

Cirta I (na obrázku v setinné úhlové míře) sloužila pro výpočet dvou tachymetrických rovnic z měřené šikmé délky (ve výřezu v otočném kruhu) a z měřeného zenitového úhlu (ve svislé rovině) na pravítku s indexem (ryskou). Výsledkem bylo převýšení a ve druhém nastavení zkrácení šikmé délky na vodorovnou, případně přímo vodorovná délka.

Pomůcka má rozměry 26 × 26 cm. Fotografii poskytl soukromý majitel.

 

Save

Save

Save