Sčítání a odečítání

Divíte se, co je to za nesmysl?

Máte pravdu. Obecně lze říci, že na logaritmickém pravítku se sčítat nedá, ale díky kouzlům matematiky to jde (i když moc nevím, proč to dělat).

Sčítání a odečítání jsou založeny na následujících vzorečcích:

(a + b) = b × (a / b + 1)
(a – b) = b × (a / b – 1)

Takže jestliže už víte, jak na logaritmickém pravítku násobit a dělit, bude pro Vás sčítání a odečítání hračkou.

Sčítání a odečítání na stupnici C a D

Postup na logaritmickém pravítku je následující:

  • Hodnotu b na stupnici D umístíme nad index (1) na stupnici C
  • Přečteme hodnotu ze stupnice C, která se nachází nad hodnotou a na stupnici D (tj. a / b)
  • K přečtené hodnotě přičteme 1 a na vypočtenou hodnotu na stupnici C přesuneme jezdec (tj. a / b + 1)
  • Na stupnici D přečteme pod jezdcem hodnotu součtu (tj. a + b)

Jestliže se výpočtem (a/b+1) dostanete mimo pravítko, zkuste umístit pravý index stupnice C nad a na stupnici D.

Odečítání provádíme naprosto stejným postupem, jen místo přičítání 1 ji odečítáme.

Příklad: Vypočítejte 2,6 + 4,2

Postup:

  1. Umístěte levý index (1) stupnice C

Sčítání na Addiátoru

S nemožností sčítat a odečítat na logaritmickém pravítku se některé firmy vypořádály tak, že na rubovou stranu pravítka umístily mechanickou kalkulačku nazývanou Addiátor. Tak je tomu například na rubové straně 5″ pravítka Faber Castell 67/54Rb Darmstadt Addiator.

Faber-Castell-Addiator