Logarex Nº 11

logarex-11

Model: Logarex No 11
Typ: Uzavřený
Rozměr: 118,5 × 25,5 × 5 mm
Líc: K, A [ B, CI, C ] D, L
Rozšířené stupnice: A [ B, CI, C ] D
Rub: 10cm [ S, ST, T ] 4in
Konstanty, převody jednotek
Značky: π, Cu, dyn, mol
Kurzor: Jednostranný, plastový s plechovým horním a spodním rámkem, 3 rysky

Save

Save

Save

Save

Save

Save