Pertinax 5″

Pomozte, prosím, identifikovat výrobce pertinaxového pravítka z připojeného obrázku. Pokud víte, kdo toto pravítko vyráběl, případně další informace o něm, pošlete mi informaci.

Toto pravítko je vyobrazeno v brožurce Čeňka Chlebka „Stručný návod k používání logaritmického pravítka se zvláštním zřetelem na samouky“ z roku 1949. V této brožurce nabízí autor rovněž prodej logaritmických pravítek, není ale zřejmé, zda je také vyráběl.

Pertinax

Model: Pertinax 5″
Typ: Uzavřený
Rozměr: 149 × 33 × 2,5 mm
Líc: K, A [ B, R, C ] D, L
Rozšířené stupnice: A [ R ] D
Rub: [ S, LL0.1, LL1, T ]
Značky: Ω, π, Cu, M
Kurzor: Jednostranný, ohýbaná slída,  4 rysky