Prof. Václav Tolar – Praha XVI

tolar-praha-xvi

Model: Prof. Václav Tolar – Praha XVI
Typ: Uzařený
Rozměr: 184 × 37,5 × 6 mm
Líc: 30cm, L, P, K, A [ B, CI, C ] D, sin, cos, tg
Rozšířené stupnice: A [ B, CI, C ] D
Značky: π
Kurzor: Jednostranný, plechový rámeček, slída, 3 rysky