Jarní imprese

Studio Logarex 27607-I Technik

S nastupujícím jarem a prvními krásnými jarními dny je tu představení jedno z nejkrásnějších československých logaritmických pravítek.

Logarex-Studio-Technik-27607-I_01Ano, vím, nedosahuje krásy svých (tehdy) západních vzorů, ani jejich technické dokonalosti, ale je jednoduše elegantní. Je v něm cítit změna v tehdejším Logarexu. Změna evidentně inspirovaná zmiňovanými západními vzory, ale o to příjemnější.

Logarex-Studio-Technik-27607-I_04Ono se to dá říct prakticky o celé rodině modelů. Když se podívám na 27606 Trig SKRIVAB, pravítko barevné a nezvyklé uspořádáním stupnic, je vidět inspirace stejně neobvyklým a poměrně řídkým modelem Aristo Junior 0902. Stejně tak i zmiňovaný 27607-I Studio Technik I, který prostě kopíruje jednu verzi modelu Aristo 0968.

Logarex-Studio-Technik-27607-I_02

Jen to není dotaženo k úplné dokonalosti, protože originál má krásné gumové nožičky. Ty se firmě podařilo okopírovat až na úplně nejlepším československém pravítku 27608 Premiant System Dr. Pleskot.

Drobnou zajímavostí modelu Studio Logarex 27607-I je to, že některé kusy nesou označení Technik I. Ale při zběžném porovnání jsem mezi těmito a označenými jen jako Technik žádný rozdíl nenalezl.

A na závěr i malý důkaz, že i kočkám se logaritmická pravítka také líbí.

Logarex-Studio-Technik-27607-I_05

Posted in Představení and tagged , .