Vlajková loď a labutí píseň

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot

Jak už jsem zmínil v článku věnovaném pravítku Studio Logarex 27607-I Technik, logaritmické pravítko navržené Dr. Pleskotem výrazně vybočuje z řady ostatních modelů vyráběných firmou Logarex. A vlastně vybočuje i v mezinárodním měřítku. Neznám alespoň model, který by se, byť vzdáleně, pravítku Dr. Pleskota podobal. Ano, technicky je zde jasná inspirace výrobky firmy Aristo, ale rozvržení a stupnice jsou naprosto unikátní.

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot_01I z toho důvodu bych neváhal nazvat model 27608 Premiant System Dr.Pleskot vlajkovou lodí firmy Logarex.

Když se podíváte na lícovou stranu pravítka, uvidíte základní stupnice C, D (x), kvadratické A, B (x²), reciprokou R (1/x) a stupnici kubickou K (x³). Využité je i zelené podbarvení stupnic B a C. Až potud nic mimořádného. Až na to, že je použito poněkud neobvyklého označení stupnic A-A‘ místo obvyklého C-D a B-B‘ místo A-B. Všechny další stupnice jsou už označené jako S, C, T, CT s indexy. Jenže je lepší podívat se na označení stupnic na pravé straně pravítka, kde je α, β, γ a doplněné indexy.

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot_05Odečítání výsledků goniometrických funkcí je velice jednoduché – stupnici vybíráme podle počítané funkce – α pro sinus, β pro cosinus a γ pro tangens a cotangens. A podle toho, kterou stupnici jsme vybrali pro nastavení hodnoty úhlu, nás pravítko navede na to, kterou stupnici použít pro odečtení výsledku (a jak posunout desetinou čárku pro odečtenou hodnotu). Geniálně jednoduché a neuvěřitelně názorné.

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot_06Zadní strana obsahuje na pevných částech přiléhajících k šoupátku stupnici logaritmickou, tady označenou jako M a stupnici základní, označenou v tomto případě jako A. Na šoupátku jsou pak logaritmické stupnice označené LL0,01, LL0,1 a LL1. Na všech zbývajících částech zadní strany pravítka jsou už graficky velice názorně a logicky zobrazené postupy výpočtů včetně řešených příkladů. Musím přiznat, že tak jednoduše pochopitelný návod jsem jinde neviděl.

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot_04Z popisu vyplývá, že se jedná o pravítko v podstatě s minimálním počtem stupnic, zařaditelné nejspíš mezi pravítka školní. Ale za jeho sestavením je cítit obrovská logika a názornost. Prostě obdivuhodné.

Prof. RNDr. Václav Pleskot (1907-1982) v podstatě celou svou kariéru matematika a vysokoškolského učitele strávil na ČVUT. Zabýval se numerickou matematikou a nomografií. Byl prvním předsedou „Komise Jednoty českých matematiků a fyziků pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských“ od jejího založení v roce 1962 až do roku 1973.

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot_07Koncept svého pravítka představil profesor Pleskot už dříve – mně se podařilo nalézt informaci ze září 1969, z Páté konference o vyučování matematice na vysokých školách technických, kde pan profesor mluvil o novém systému logaritmického pravítka. Hovořil o tom, že přes existenci vysoce výkonných výpočetních prostředků, jakými jsou samočinné počítače, neztrácejí nic ze svého významu ani klasické výpočtové prostředky, jsou-li používány na správném místě. Ukázal, jak lze podstatně zvýšit efektivnost používání logaritmického pravítka, jestliže jej teoreticky pokládáme za zmechanizovanou nomografickou pomůcku, jejímž principem je aplikace pevného a proměnného sdružování stupnic funkcí x, log x, log sin x, log cos x, log tg x a log cotg x a jestliže používáme důsledně přesného nomografického postupu a tomu odpovídající terminologie i označení při konstrukci pravítka. Praktickým důsledkem tohoto teoretického přístupu mělo být pohodlné počítání s goniometrickými funkcemi, které na běžném pravítku je tak náročné, že se prakticky (s výjimkou speciálních pracovišť) nepoužívá.

Logarex 27608 Premiant System Dr.Pleskot_03

Škoda jen, že se praktická podoba této správné úvahy objevila až v roce 1974, tedy až na samém konci éry logaritmických pravítek. Kdyby se ji podařilo prosadit dříve, mohli jsme se třeba dočkat ještě dalších překvapení.

Pravítko 27608 Premiant System Dr.Pleskot se tak stalo vlastně labutí písní firmy Logarex v tomto oboru.

Další pravítka z produkce firmy Logarex naleznete v našem katalogu.

Save

Posted in Představení and tagged , .