Logarex LNP-56 27601

Letecké navigační pravítko

Pravítko Logarex s označením LNP-56 27601 spadá do speciální kategorie profesně zaměřených logaritmických pravítek. Kromě běžných aritmetických a trigonometrických výpočtů, které od logaritmického pravítka očekáváme, umožňuje také provádět výpočty prvků letu včetně těch s charakterem vojenských operací. Co si pod tím představit? Základní výpočty  lze rozdělit do několika skupin:

 • převody jednotek
 • navigační úlohy
 • výpočty pro bombardování
 • výpočty pro potřeby fotogrametrie
 • úlohy vzdušné střelby

Logarex LNP-56 27601

Asi nebude žádným překvapením, že pravítko se obsahově značně přibližuje sovětskému pravítku NL-10 (навигационная линейка НЛ-10), které upravuje a zlepšuje. Samotné pravítko NL-10 navazuje na předchozí verze logaritmických pravítek tohoto typu - NL-7, NL-8 a NL-9. První navigační pravítko s lineárními stupnicemi bylo navrženo už v roce 1923 V. G. Nemchinovem. V roce 1927 letecký navigátor černomořské flotily L. Popov zkonstruoval první univerzální navigační pravítko, které umožňovalo provádět výpočty na základě metodické chyby výškoměru a ukazatele rychlosti větru. V souvislosti se zlepšením prostředků pilotáže se tato pravítka značně liší a měla různé modifikace. Navigační pravítko NL-10 je navrženo tak, aby na něm bylo možné provádět potřebné výpočty v letu a v přípravě na let na zemi. To má řadu výhod. Díky relativně malým rozměrům pravítka je to docela jednoduché a lze dosahovat dostatečné přesnosti pro praktické výpočty řešící většinu problémů pro navigaci letadel.

Převody jednotek

 • Převod rychlostí v km/hod na m/s a opačně
 • Převod námořních a anglických mil na kilometry a opačně
 • Převod stop na metry a opačně
 • Převod úhlů ve stupních na radiány a opačně

Navigační úlohy

Zjištění navigačních prvků
 • Výpočet traťové rychlosti z prolétnuté vzdálenosti a doby letu a opačně
 • Výpočet traťové rychlosti z doby průletu základny, rovné výšce letu
 • Výpočet opravy kursu ze vzdálenosti a stranové úchylky
 • Výpočet úhlu větru
 • Výpočet opravené výšky letu podle údajů barometrického výškoměru
 • Výpočet opravené vzdušné rychlosti podle údajů rychloměru
 • Výpočet úhlu snosu a traťové rychlosti ze známého vektoru větru
 • Výpočet úhlu snosu z vertikálního úhlu a stranové úchylky
 • Zjištění úhlu snosu pomocí boční rádiové stanice
 • Výpočet horizontální vzdálenosti z výšky a vertikálního úhlu
 • Výpočet horizontální vzdálenosti z výšky a šikmé vzdálenosti
 • Zjištění traťové rychlosti pomocí kruhových systémů
Výpočty pro manévrování
 • Zjištění poloměru zatáčky z úhlu náklonu a rychlosti
 • Zjištění doby zatáčky z poloměru zatáčky a rychlosti
 • Zjištění doby zatáčky z úhlu náklonu a rychlosti
 • Zjištění předstihu zatáčky
 • Výpočet minimální vzdálenosti potřebné k odstranění přebytku nebo nedostatku času
 • Zjištění doby letu na smyčce k odstranění přebytku času
 • Zjištění času střetnutí a dohonu letounů

Výpočty pro bombardování

 • Výpočet záměrného úhlu
 • Zjištění šikmé dálky shozu pum
 • Zjištění snosu pomalu padajícího tělesa
 • Zjištění výšky bombardování podle fotografických snímků
 • Výpočet potřebného množství snímků při fotografickém bombardování

Výpočty pro potřeby fotogrametrie

 • Zjištění měřítka snímku
 • Zjištění výšky bombardování
 • Zjištění maximální exposice
 • Zjištění zachyceného terénu
 • Zjištění strany obrazce, vymezujícího prostor zachyceného terénu na mapě
 • Zjištění počtu snímků v jedné řadě
 • Zjištění intervalu mezi exposicemi
 • Zjištění potřebného počtu řad při fotografování plochy
 • Zjištění výšky při perspektivním fotografování
 • Zjištění měřítka snímku při perspektivním fotografování
 • Zjištění zachyceného terénu podle předního a zadního okraje snímku
 • Zjištění vzdálenosti od vertikály letounu při perspektivním fotografování
 • Zjištění intervalu mezi exposicemi při fotografování
 • Zjištění počtu snímků jedné řady při fotografování

Úlohy vzdušné střelby

 • Zjištění odklonu střely
 • Zjištění přímkového předstihu
 • Zjištění úhlového předstihu
 • Zjištění dálky cíle
 • Výpočet záměrného úhlu

Logarex LNP-56 27601_02

Jak je vidět i z obrázků, pravítko existovalo ve více provedeních pokud se týká technického řešení, ale tyto varianty se od sebe neliší obsahově. Rozvržení i obsah stupnic je úplně stejný. Rozhodně nezvyklá je růžová barva jezdce a nevím o tom, že by se zopakovala na některém jiném modelu pravítek vyráběných v Logarexu.

 

incident_YDAUsyyB

Logaritmická pravítka se ještě stále používají

Podařilo se mi najít zajímavý důkaz, že logaritmická pravítka se používají ještě dnes. Tím důkazem je Závěrečná zpráva o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 177RG vypracovaná Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Zpráva pochází z června roku 2014 a inspektor ÚZPLN v ní pro ověření výpočtu doby letu využil právě logaritmické pravítko Logarex LNP-56.

Posted in Představení and tagged , .